Midilibre.fr
Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

12/03/2014

Municipalas: non a la recuperacion, òc a la dignitat de l’occitan!

Municipalas: non a la recuperacion, òc a la dignitat de l’occitan!
(comunicat en occitan)
lairac-municipalas-2014.png

Municipales: non à la récupération, oui à la dignité de l’occitan!
(communiqué en français)

Amministrative: no al recupero, sí alla dignità dell’occitano!
(comunicato in italiano)

Municipals: no a la utilització, sí a la dignitat de l’occità!
(comunicat en català)[occitan]

Municipalas: non a la recuperacion, òc a la dignitat de l’occitan!

ComunicatEn Occitània, ont se debanaràn, los 23 e 30 de març, las eleccions municipalas de l’estat francés, doas listas atrason l’atencion, mas per de rasons radicalament desparièras, a Castèurainard (Provença) e a Lairac (Gasconha).

A Castèurainard, lo cap de la lista “Rassemblement Bleu Marine”, extension del Front Nacional, s’aficha defensor de la “lenga d’òc” e se presenta amb la bandièra francesa enrodada de l’occitana e de la provençala. Dins un vidèo ont parla un pauc occitan e presenta sa lista, un òme ten de paraulas insultantas en provençal, opausant “las gents qu’an susat tota la vida” a “quatre bomians, quatre fellaghas, quatre crassoses” que lor prendrián l’argent, e ne conclutz que “França es lo país de la libertat”. La rèsta del vidèo, en francés, es del meteis chauvinisme. Iniciativa per Occitània condemna, non sonque l’ideologia racista e xenofòba d’aquestas paraulas, tipicas de l’extrèma drecha, mas tanben aquesta instrumentalizacion de la cultura e de la lenga occitanas. L’FN es un dels partits mai ostils a l’occitan: a totjorn mostrada son ostilitat totala devèrs la diversitat lingüistica per de discorses publics e de vòtes. Coma lo vidèo o confirma, defend lo chauvinisme francés que, precisament, mena l’occitan a la mòrt. Se tracta doncas d’una recuperacion vergonhosa qu’acceptam pas. Aquesta lista desonora Occitània.

A Lairac, al contrari, se presenta la lista “Ensemble contunhem Lairac” que mòstra un esperit patriotic occitan que sostenèm. Malgrat son etiqueta apolitica, i participan de patriòtas, lo programa es umanista e de proximitat, e subretot fa dignament campanha en occitan, amb un sit perfièchament bilingüe que met la lenga nòstra en valor. Mentre que, fins ara, l’occitan, de còps present dins las tematicas, se legís gaireben pas jamai, enfin una lista l’utiliza dignament. Aquí un modèl interessant que correspond a çò que volèm: l’usatge normal de nòstra lenga!
Non a la recuperacion de nòstra lenga e de nòstra cultura per d’ideologias enemigas, òc a la dignitat de l’occitan, lenga de nòstre país, Occitània!
[français]

Municipales: non à la récupération, oui à la dignité de l’occitan!

CommuniquéEn Occitanie, où se passeront, les 23 et 30 mars, les élections municipales de l’État français, deux listes attirent l’attention, mais pour des raisons radicalement différentes: à Châteaurenard (Provence) et à Layrac (Gascogne).

À Châteaurenard, le chef de la liste “Rassemblement Bleu Marine”, extension du Front National, s’affiche en tant que défenseur de la “langue d’oc” et se présente avec le drapeau français entouré par les drapeaux occitan et provençal. Dans une vidéo dans laquelle il parle un peu occitan et présente sa liste, un homme tient des propos insultants en provençal, en opposant “les gens qui ont sué toute leur vie” à “quatre Bohémiens, quatre fellaghas, quatre crasseux” qui leur prendraient leur argent, et il en conclut que “la France est le pays de la liberté”. Le reste de la vidéo, en français, continue dans le même genre de chauvinisme. Iniciativa per Occitània condamne non seulement l’idéologie raciste et xénophobe de ces paroles, typiques de l’extrême droite, mais aussi cette instrumentalisation de la culture et de la langue occitanes. Le FN est un des partis les plus hostiles à l’occitan: il a toujours montré son hostilité totale envers la diversité linguistique par des discours publics et par des votes. Comme la vidéo le confirme, le FN défend le chauvinisme français qui, précisément, mène l’occitan à la mort. Il s’agit donc d’une récupération honteuse que nous n’acceptons pas. Cette liste déshonore l’Occitanie.

À Layrac, au contraire, c’est la liste “Ensemble contunhem Lairac” (Ensemble continuons Layrac) qui se présente: et celle-ci montre un esprit patriotique occitan que nous soutenons. Malgré son étiquette apolitique, des patriotes y participent, son programme est humaniste et de proximité, et surtout elle fait dignement campagne en occitan, avec un site parfaitement bilingue qui met notre langue en valeur. Alors que jusqu’à présent, l’occitan, parfois présent dans les thématiques, ne se lisait presque jamais, une liste l’utilise enfin dignement. Voilà un modèle intéressant qui correspond à ce que nous voulons: l’usage normal de notre langue!

Non à la récupération de notre langue et de notre culture par des idéologies ennemies, oui à la dignité de l’occitan, langue de notre pays, l’Occitanie!
[italiano]

Amministrative: no al recupero, sì alla dignità dell’occitano!

ComunicatoIn Occitania, dove si svolgeranno, i 23 e 30 marzo, le elezioni amministrative dello stato francese, due liste attirano l’attenzione, ma per motivi radicalmente diversi, a Châteaurenard (Provenza) e a Layrac (Guascogna).

A Châteaurenard, il capo della lista “Rassemblement Bleu Marine”, espansione del Fronte Nazionale, si ostenta difensore della “lingua d’oc” e si presenta con la bandiera francese circondata di quell’ occitana e di quella provenzale. In un video in cui parla un po’ occitano e presenta la sua lista, un uomo usa discorsi insultanti in provenzale, opponendo “la gente che ha sudato tutta la vita” a “quattro zingari, quattro fellaga, quattro luridi” che prenderebbero loro i soldi, e ne conclude che “la Francia è il paese della libertà.” Il resto del video, in francese, è dello stesso sciovinismo. Iniciativa per Occitània condanna non solo l’ideologia razzista e xenofoba di queste parole, tipiche dell’ estrema destra, ma anche questa strumentalizzazione della lingua e della cultura occitane. Il FN è uno dei partiti più ostile all’occitano: ha sempre mostrato la sua totale ostilità nei confronti della diversità linguistica con i suoi discorsi pubblici e le sue votazioni. Come lo conferma il video, difende lo sciovinismo francese che proprio conduce l’occitano alla morte. Si tratta quindi di un vergognoso recupero che non accettiamo. Questa lista disonora l’Occitania.

A Layrac, invece, si presenta la lista “Ensemble contunhem Lairac” che mostra uno spirito patriottico occitano che sosteniamo. Malgrado la sua etichetta apolitica, ci partecipano dei patrioti, il suo programma è umanista e di prossimità, e soprattutto fa dignitosamente propaganda in occitano, con un sito perfettamente bilingue che valorizza la nostra lingua. Mentre finora l’occitano, talvolta presente nei tematici, non si legge quasi mai, finalmente una lista lo usa dignitosamente. Ecco un modello interessante che corrisponde a quello che vogliamo: l’uso normale della nostra lingua!
No al recupero della nostra lingua e della nostra cultura da ideologie nemiche, sì alla dignità dell’occitano, lingua del nostro paese, l’Occitania!
[català]

Municipals: no a la utilització, sí a la dignitat de l’occità!

ComunicatA Occitània, on tindran lloc, els dies 23 i 30 de març, les eleccions municipals de l’estat francès, hi ha dues llistes que criden l’atenció, però per raons radicalment diferents, a Castèurainard (Provença) i a Lairac (Gascunya).

A Castèurainard, el cap la llista “Rassemblement Bleu Marine”, extensió del Front Nacional, es presenta com a defensor de la “llengua d’oc” i es presenta amb la bandera francesa envoltada de l’occitana i de la provençal. En un vídeo, en el qual parla una mica en occità, hi presenta la seva llista, amb un discurs insultant en occità, contraposant “la gent que ha suat tota la vida” amb “quatre gitanos, quatre dropos i quatre pollosos” que els prendran els diners, i conclou que “França és el país de la llibertat”. La resta del vídeo, en francès, és del mateix xovinisme. Iniciativa per Occitània condemna, no només l’ideologia racista i xenòfoba d’aquest discurs, típic de l’extrema dreta, sinó també aquesta instrumentalització de la cultura i de la llengua occitanes. El Front Nacional és un dels partits més hostils a l’occità: ha mostrat sempre la seva hostilitat total envers la diversitat lingüística en discursos públics i eleccions. Com ho confirma el vídeo, defensa el xovinisme francès que, precisament, comporta la mort de l’occità. Es tracta per tant d’una utilització vergonyosa que no acceptem. Aquesta llista deshonora Occitània.

Per una altra banda, però, es presenta una llista “Ensemble contunhem Lairac” (Junts fem seguir Lairac) que mostra un esperit patriòtic occità al qual donem suport. Malgrat la seva etiqueta apolítica, hi participen patriotes, el programa és humanista i de proximitat, i sobretot fa campanya en occità de manera ben digna, donant un lloc perfectament bilingüe que valoritza la llengua nostra. Fins ara l’occità no havia estat present en aquests àmbits i en aquesta llista té una presència digna. Vet aquí un model interessant que correspon al que volem: l’ús normal de nostra llengua!

No a la utilització de la nostra llengua i de la nostra cultura per ideologies enemigues, sí a la dignitat de l’occità, llengua del nostre país, Occitània!

Les commentaires sont fermés.